Vainesa

CHEMPUR

CHEMPUR

CHEMINIAI REAGENTAI


Įmonė siūlo grynus, grynus analizei cheminius reagentus, fiksanalus, titravimo tirpalus ir kt. produkciją. Įdiegta kokybės vadybos sistema ISO 9001:2000.

A

Daugiau informacijos

Acetonas
Acto rūgšties anhidridas
Acto rūgštis
Alavo (II) chloridas dihidratas
Aliuminio chloridas bevandenis
Aliuminio chloridas heksahidratas
Aliuminio oksidas (Brockmann neutralus)
Aliuminio sulfatas heksadekahidratas
Aliuminio sulfatas oktadekahidratas
4-Aminoantipirinas
Amoniakinis vanduo 25%
Amoniakinis vanduo 30 - 32%
Amonio acetatas
Amonio chloridas
Amonio dichromatas
Amonio fluoridas
Amonio geležies (II) sulfatas heksahidratas
Amonio geležies (III) citratas rudasis
Amonio geležies (III) citratas žaliasis
Amonio hidrocitratas bevandenis
Amonio karbonatas
Amonio molibdatas tetrahidratas
Amonio nitratas
Amonio peroksidisulfatas (peroksosulfatas, persulfatas)
Amonio sulfatas
Amonio tiocianatas (rodanidas)
Amonio (meta) vanadatas
Anglis aktyvuota, gran. 1 – 4 mm
Askorbo rūgštis
Azoto (nitrato) rūgštis

B

Daugiau informacijos

Bario chloridas bevandenis
Bario chloridas dihidratas
Bario hidroksidas oktahidratas
Bario karbonatas
Benzenas
Benzilo alkoholis
Boro rūgštis
Bromas
Bromfenolio mėlynasis
Bromkrezolio žaliasis
Bromtimolio mėlynasis
2-Butanonas

C

Daugiau informacijos

Chloroformas
Chromo (VI) oksidas
Cikloheksanonas
Cinko acetatas dihidratas
Cinko chloridas bevandenis
Cinko nitratas heksahidratas
Cinko oksidas
Cinko sulfatas heptahidratas
Citrinų rūgštis bevandenė
Citrinų rūgštis monohidratas

D

Daugiau informacijos

Dibutilftalatas
1,2-dichloretanas
Dichlormetanas
Dietilo eteris
1,5-Difenilkarbazidas
Difenilkarbazonas
4-Dimetilaminobenzaldehidas
N,N-Dimetilformamidas
Dimetilglioksimas
Dimetilsulfoksidas
1,4-Dioksanas
Druskos (vandenilio chlorido) rūgštis

E

Daugiau informacijos

Eriochromas juodasis T (kandikinis juodasis 11)
Etilacetatas
Etilenglikolis
Etilo alkoholis

F

Daugiau informacijos

1,10 (orto) Fenantrolinas monohidratas
1,10 (orto) Fenantrolino hidrochloridas monohidratas
1,4-Fenilendiaminas
Fenolftaleinas
Fenolis
Fluoro vandenilio (vandenilio fluorido) rūgštis,40 - 70%
Formaldehidas
Fosforo (ortofosfato) rūgštis, 85%
d-Fruktozė

G

Daugiau informacijos

Geležies (III) chloridas bevandenis
Geležies (III) chloridas heksahidratas
Geležies (II) sulfatas heptahidratas
Geležies (III) sulfatas hidratas
Gyvsidabrio (II) chloridas
Gyvsidabrio (II) nitratas monohidratas
Gyvsidabrio (II) sulfatas
Glicerolis bevandenis
Glicinas (Amino acto rūgštis)
D -(+)-Gliukozė bevandenė
L-Glutamino rūgštis

H

Daugiau informacijos

Heksametilentetraminas
Heksanas
n-Heptanas
Hidrochinonas
Hidroksilamino hidrochloridas

I

Daugiau informacijos

Izoamilo alkoholis
Izooktanas

J

Daugiau informacijos

Jodas
Jūros smėlis

K

Daugiau informacijos

Kadmio chloridas 2,5-hidratas
Kadmio sulfatas oktahidratas
Kalcio chloridas bevandenis
Kalcio chloridas dihidratas
Kalcio chloridas heksahidratas
Kalcio karbonatas
Kalcio nitratas tetrahidratas
Kalio chloridas
Kalio chromatas
Kalio dichromatas
Kalio dihidrofosfatas
Kalio disulfitas
Kalio formatas
Kalio heksacianoferiatas (raud. kraujo druska)
Kalio heksacianoferoatas trihidratas (gelt. kraujo druska)
Kalio hidrofosfatas
Kalio hidroftalatas
Kalio hidroksidas (šarmas)
Kalio hidrosulfatas
Kalio jodatas
Kalio jodidas
Kalio karbonatas bevandenis
Kalio natrio tartratas tetrahidratas
Kalio nitritas
Kalio permanganatas
Kalio persulfatas
Kalio stibio tartratas hemihidratas
Kalio sulfatas
Kalio tiocianatas (rodanidas)
Karbamidas
Kobalto (II) chloridas heksahidratas
Kobalto (II) nitratas heksahidratas
Kobalto (II) sulfatas heptahidratas
Kongo raudonasis
Krakmolas tirpus

L

Daugiau informacijos

Laktozė monohidratas
Ličio sulfatas monohidratas
Liugolio tirpalas

M

Daugiau informacijos

Magnio chloridas heksahidratas
Magnio karbonatas
Magnio nitratas heksahidratas
Magnio sulfatas bevandenis
Magnio sulfatas heptahidratas
Mangano (II) chloridas tetrahidratas
Mangano (II) sulfatas monohidratas
d-Manitolis
Metanolis
Metileno mėlynasis
2-Metil-1-propanolis
Metiloranžas
Metilo raudonasis

N

Daugiau informacijos

1-Naftilaminas
N-(1-Naftil) etilendiamino dihidrochloridas
Natrio acetatas trihidratas
Natrio azidas
Natrio chloratas
Natrio chloridas
Natrio citratas dihidratas
Natrio dichromatas dihidratas
Natrio dihidrofosfatas dihidratas
Natrio dodecilsulfatas
Natrio fluoridas
Natrio hidrofosfatas bevandenis
Natrio hidrofosfatas dodekahidratas
Natrio hidrokarbonatas
Natrio hidroksidas
Natrio karbonatas bevandenis
Natrio karbonatas dekahidratas
Natrio nitratas
Natrio nitritas
Natrio nitroprusidas dihidrartas
Natrio pirosulfitas
Natrio salicilatas
Natrio sulfatas bevandenis
Natrio sulfidas nonahidratas
Natrio sulfitas bevandenis
Natrio sulfitas heptahidratas
Natrio tetraboratas dekahidratas
Natrio tiosulfatas pentahidratas
Neslerio reagentas
Nikelio (II) chloridas heksahidratas
Nikelio (II) sulfatas heksahidratas
Nikelio (II) sulfatas heptahidratas

O

Daugiau informacijos

Oksalo rūgštis dihidratas

P

Daugiau informacijos

Pentanas
Petrolio eteris, virimo temp. 40 – 65oC
Pieno rūgštis 80-88%
Pirogalolas
1-Propanolis
2-Propanolis (Izopropilo alkoholis)

R

Daugiau informacijos

Rezorcinolis
Rodaminas B

S, Š

Daugiau informacijos

Sacharozė
Salicilo rūgštis
Sidabro nitratas
Sidabro sulfatas
Siera
Sieros rūgštis 25-98%
Skruzdžių rūgštis 85%
Stibio (III) chloridas
Stroncio nitratas
Sulfamo rūgštis
Sulfosalicilo rūgštis dihidratas
Švino (II) acetatas trihidratas
Švino (II) nitratas
Švino (II) oksidas (raud.)

T

Daugiau informacijos

Taninas
Tetrachloretilenas
Tetrahidrofuranas
Timolftaleinas
Timolis
Tiokarbamidas
Toluenas
Trietanolaminas
Trilonas B (di-natrio edetatas dihidratas)

V

Daugiau informacijos

Vandenilio peroksidas, 30 - 60%
Vario (II) sulfatas bevandenis
Vario (II) sulfatas pentahidratas
Vyno rūgštis