Vainesa

Naudinga informacija

Naudinga informacija

NAUDINGA INFORMACIJA

Greitieji testai gėrimų pramonei.

Gėrimų gamintojams ir alaus darykloms patikima dezinfekcija ir sterilumas paviršių, mechanizmų, butelių ir konteinerių yra labai svarbūs produkto kokybei. Dezinfekcijai dažnai naudojami cheminiai sanitariniai tirpalai, kuriuos po to reikia rūpestingai išplauti, kad jie neterštų produkto. Testo juostelės suteikia lengvą būdą kontroliuoti dezinfekcijos ir plovimo procesus. Pažymėtina, jog “Įmerk ir perskaityk” testai dažnai naudojami kokybės kontrolei. Macherey-Nagel testo juostelės yra idealios plačiam pritaikymui gėrimų pramonėje ir visuomet aprūpina kompanijas visame pasaulyje greitais ir patikimais duomenimis.

Plačiau

Greitieji testai pieno pramonei.

Pieno pamonė panaudoja testo juosteles kaip lengvai naudojamas priemones svarbiausia - kokybės kontrolei. Specialiai parinkti “Įmerk ir perskaityk” testai teikia svarbią informaciją pieno ūkiams ir pieno produktų pramonei. Peroksido ar peracto rūgšties testai naudojami įsitikinti, jog dizinfekcijos priemonių likučiai pilnai išplauti iš pakuočių prieš užpildymą. Pieno šildymo procesas lengvai kontroliuojamas, naudojant fermentų fosfatazės ir peroksidazės testų juosteles.

Plačiau

Greitieji testai akvakultūrai.

“Įmerk ir perskaityk” testai užtikrina greitą ir tikslingą vandens kokybės parametrų kontrolę žuvivaisos ūkiuose ir akvariumuose. Jie pateikia patikimus ir tikslius tyrimų rezultatus ir apima didelį skaičių analizių. Macherey-Nagel testų juostelės padeda palaikyti vandenį skaidrų ir nekenksmingą.

Plačiau

Mangano nustatymas vandenyje.

Gamtiniame vandenyje, prisotintame ištirpusio deguonies didesnė dalis mangano junginių bus netirpioje formoje, dažnai mikroorganizmų sujungti į kompleksus su humusine rūgštimi. Jei vandenyhe nėra deguonies ar jis labai rūgštus, tai visas manganas bus ištirpęs.

Mangano koncentraciją vandens mėginyje galima nustatyti su “Macherey – Nagel” kompanijos siūlomais Visocolor kolorimetriniais testų rinkiniais arba Nanocolor Manganese mėgintuvėliniais ir standartiniais testais specialiems prietaisams - kompaktiniam fotometrui PF-12 ir fotometrui “Nanocolor 500D”.

Plačiau

Fluoridų nustatymas vandenyje.

Gamtiniame vandenyje fluoridų yra paprastai mažiau negu 1mg/l. Didesni jų kiekiai aptinkami tik stiklo gamyklų ir kai kurių kitų įmonių nutekamajame vandenyje. Pastovus vartojimas vandens, kuriame fluoridų daugiau kaip 2mg/l gali sukelti geriamojo vandens fluorozę (dantų emalio spalvos išblukimą). Iš kitos pusės mažesni kaip 0,5mg/l fluoridų kiekiai gali didinti karieso riziką. Optimalus fluorido kiekis geriamajame vandenyje yra apie 1mg/l. Kai kuriose Europos šalyse ribinė fluoridų koncentracija mineraliniame vandenyje yra 1,5mg/l F-. Natūralus mineralinis vanduo, kuriame fluoridų koncentracija daugiau kaip 5 mg/l turi būti pažymėtas įspėjimu. Kūdikių maistui gaminti naudojamame vandenyje ribinė fluoridų koncentracija yra 0,7 mg/l F-.

Fluoridų koncentraciją vandens mėginyje galima nustatyti su “Macherey – Nagel” kompanijos siūlomais spalviniais indikatoriais (popieriaus juostelėmis, strypeliais ir reagentais) pagal kolorimetrine skalę, Visocolor kolorimetriniais testų rinkiniais arba Nanocolor Fluoride mėgintuvėliniais ir standartiniais testais specialiems prietaisams - kompaktiniam fotometrui PF-12 ir fotometrui “Nanocolor 500D”.

Plačiau

Fosfatų nustatymas vandenyje.

Gamtiniame vandenyje fosforo junginių yra nedaug. Didesni jų kiekiai dažniausiai priklauso nuo vandens telkinio taršos. Pagrindiniai fosfatų šaltiniai yra polifosfatai sintetiniuose plovikliuose bei srutos ir nuotekos iš fermų, fosforinės trąšos iš žemdirbystės laukų. Vandens telkiniuose fosfatai skatina dumblių augimą.

Fosfato jonų koncentraciją vandens mėginyje galima nustatyti su “Macherey – Nagel” kompanijos siūlomaisspalviniais indikatoriais (popieriaus juostelėmis ir reagentais) pagal kolorimetrine skalę, Visocolor kolorimetriniais testų rinkiniais arba Nanocolor Phosphate mėgintuvėliniais ir standartiniais testais specialiems prietaisams - kompaktiniam fotometrui PF-12 ir fotometrui “Nanocolor 500D”.

Plačiau

Geležies nustatymas vandenyje.

Gamtiniame kaip ir nutekamajame vandenyje dažnai yra kažkiek geležies. Geležis gali būti Fe(II) ar Fe(III) pavidalu, jei vandens pH reikšnmė mažesnė kaip 3 ar vandenyje nėra ištirpusio deguonies. Kai vandens pH reikšmė didesnė už 3, susidaro netirpūs Fe(III) oksihidratai. Dažnai geležis vandens mėginiuose yra nestabilios sudėties dispersinėje geležies oksidų būklėje. Gamtiniame ir nutekamajame vandenyje esančios humuso rūgštys dažnai sudaro su geležies jonais kompleksines druskas.

Geležies junginių koncentraciją vandens mėginyje galima nustatyti su “Macherey – Nagel” kompanijos siūlomaisspalviniais indikatoriais (popieriaus juostelėmis ir reagentais) pagal kolorimetrine skalę, Visocolor kolorimetriniais testų rinkiniais arba Nanocolor Iron mėgintuvėliniais ir standartiniais testais specialiems prietaisams - kompaktiniam fotometrui PF-12 ir fotometrui “Nanocolor 500D”.

Plačiau

Laisvojo ir bendrojo chloro nustatymas.

Chloras plačiai naudojamas plaukimo baseinų, vandens vamzdynų ir vandens saugyklų dezinfekcijai. Tiksliai dozuojant chlorą, kenksmingi mikroorganizmai saugiai sunaikinami, daug teršalų pašalinama, dumblių augimas sutrukdomas. Galvaninių dangų pramonėje chloras naudojamas nuotekų su cianidais nukenksminimui. Aktyvauschloro koncentraciją vandens mėginyje galima nustatyti su “Macherey – Nagel” kompanijos siūlomais spalviniais indikatoriais (popieriaus juostelėmis ir reagentais) pagal kolorimetrine skalę, Visocolor kolorimetriniais testų rinkiniaisarba Nanocolor Chlorine mėgintuvėliniais ir standartiniais testais specialiems prietaisams - kompaktiniam fotometrui PF-12 ir fotometrui “Nanocolor 500D”.

Plačiau

Vandens kietumo nustatymas.

Nuo kalcio ir magnio (iš dalies nuo natrio, kalio ir geležies) druskų priklauso vandens kietumas. tai vienas pagrindinių kriterijų, pagal kurį vartotojai sprendžia apie vandens kokybę. Kietas vanduo nelabai tinka maistui gaminti, buityje, gali tapti širdies kraujagyslių bei šlapimo išsiskyrimo sistemų sutrikimo priežastimi.
Kalcio, magnio, natrio, kalio hidrokarbonadai sudaro laikiną karbonatinį vandens kietumą, nes kaitinami skyla ir iškrinta nuosėdomis, pvz.:

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

Tų pačių metalų sulfatai, chloridai sudaro pastovų vandens kietumą, o karbonatinis ir pastovus - bendrąjį vandens kietumą.

Vandens kietumui nustatyti gali būti naudojama: spalviniai indikatoriai (skysčiai ar popieriaus juostelės) pagal kolorimetrinę skalę, kompleksometrinis titravimo metodas, Visocolor kolorimetriniais testų rinkiniais arba Nanocolorvadens kietumo mėgintuvėliniais ir standartiniais testais specialiems prietaisams - kompaktiniam fotometrui PF-12 ir fotometrui “Nanocolor 500D”.

Plačiau

Nitritų nustatymas vandenyje

Nitritai gamtoje susidaro dėl nitritinių bakterijų veiklos. Tačiau vyksta ir atvirkščias procesas: nitratai virsta nitritais. Pagrindinė nitratų ir nitritų atsiradimo priežastis – organinių medžiagų bakterinis nitrifikavimas grandimi: amoniakas –> nitritai –> nitratai. Esminį poveikį prisotinant dirvožemį nitratais daro neorganinės azotinės trąšos, mėšlas bei srutos. Nitritų koncentracija gamtiniame vandenyje yra visai maža. Daugiau nitritų gali būti nutekamajame vandenyje.

Nitrito jonų koncentraciją vandens mėginyje galima nustatyti su “Macherey – Nagel” kompanijos siūlomaisspalviniais indikatoriais (popieriaus juostelėmis, strypeliais) pagal kolorimetrine skalę, Visocolor kolorimetriniais testų rinkiniais arba Nanocolor Nitrite mėgintuvėliniais ir standartiniais testais specialiems prietaisams - kompaktiniam fotometrui PF-12 ir fotometrui “Nanocolor 500D”.

Plačiau

Nitratų nustatymas vandenyje

Gamtoje nitratai susidaro yrant augalinės ir gyvūninės kilmės organinei medžiagai. Be to, dideli kiekiai nitratų gali susidaryti tręšiant dirvožemį azotinėmis trąšomis. Intensyviai kultivuojama dirva, aeruojama ir drėkinama, netgi nepertręšta, paspartina organinės medžiagos redukuoto azoto oksidaciją iki nitrato.
Tyrimai rodo, kad geriamajame vandenyje, ypač iš šachtinių šulinių kaimo vietovėse, yra dideli kiekiai nitrato jonų. Paviršiniuose vandens telkiniuose ir Baltijos jūroje dėl nitratų pertekliaus intesyviai vystosi dumbliai.

Nitrato jonų koncentraciją vandens mėginyje galima nustatyti su “Macherey – Nagel” kompanijos siūlomaisspalviniais indikatoriais (popieriaus juostelėmis, strypeliais) pagal kolorimetrine skalę, Visocolor kolorimetriniais testų rinkiniais arba Nanocolor Nitrate mėgintuvėliniais ir standartiniais testais specialiems prietaisams - kompaktiniam fotometrui PF-12 ir fotometrui “Nanocolor 500D”.

Plačiau

Vandens pH nustatymas

Natūraliųjų šaltinių (gamtinio) vandens pH visiškai priklauso nuo angliarūgštės ir hidrokarbonatų koncentracijų santykio. Paprastai tokio vandens pH = 4,5 - 8,3. Nutekamojo ir užteršto paviršinio vandens pH gali pakisti dėl jame esančių rūgščių bei šarmų. Geriamasis vanduo neturi viršyti 6,5 - 8,5 pH intervalo.

Vandenilio jonų rodiklio (pH) reikšmę galima nustatyti “Macherey – Nagel” kompanijos siūlomais spalviniais indikatoriais (skysčiais ar popieriaus juostelėmis) pagal kolorimetrine skalę, Visocolor kolorimetriniais testų rinkiniaisarba Nanocolor pH mėgintuvėliniais testais specialiems prietaisams - kompaktiniam fotometrui PF-12, fotometrui “Nanocolor 500D” ir kitų gamintojų siūlomais specialiais prietaisais - portatyviniais ar laboratoriniais pH-metrais.

Plačiau

Nitritų nustatymas dirvožemyje.

Nitritai ir nitratai dirvožemyje susidaro oksidinantis organiniams ir neorganiniams azoto junginiams ir susikaupia paviršiniuose dirvos sluoksniuose. Pagrindinė jų atsiradimo priežastis – organinių medžiagų bakterinis nitrifikavimas grandimi: amoniakas – nitritai – nitratai. Esminį poveikį prisotinant dirvožemį nitratais daro neorganinės azotinės trąšos, mėšlas bei srutos. Nitritų koncentracija dirvožemyje ir vandenyje yra visai maža.

Nitrito jonų koncentraciją dirvožemio vandens ištraukoje galima nustatyti su “Macherey – Nagel” kompanijos siūlomais spalviniais indikatoriais (popieriaus juostelėmis) pagal kolorimetrine skalę, Visocolor kolorimetriniais testų rinkiniais arba Nanocolor Nitrite mėgintuvėliniais ir standartiniais testais specialiems prietaisams - kompaktiniam fotometrui PF-12 ir fotometrui “Nanocolor 500D”.

Plačiau

Nitratų nustatymas bulvėse, daržovėse ir vaisiuose QUANTOFIX Nitrate / Nitrite testų rinkiniu.

Bulvės, daržovės ir vaisiai yra svarbūs žmonijos maisto produktai. Kasdien jų žmonės suvartoja didelius kiekius.

Nitratai yra azoto junginiai, kurie kaupiasi augaluose naudojant azotines trąšas. Kai nitratų koncentracija didesnė kaip 200 mg kilogramui, bulvės tampa prasto skonio ir blogai laikosi sandėliuojant. Bulvės dažnai sudrėksta ir supūva.

Plačiau

Kalio nustatymas dirvožemyje.

Kalis dirvožemyje yra junginių pavidalu ir augalai juo apsirūpina mainų reakcijų būdu. Kalio junginių kiekis gali keistis tręšiant dirvožemį kalio trąšomis.

Kalio jonų koncentraciją dirvožemio reagentinėje vandens ištraukoje galima nustatyti su “Macherey – Nagel” kompanijos siūlomais spalviniais indikatoriais (popieriaus juostelėmis ir reagentais) pagal kolorimetrine skalę, Visocolor kolorimetriniais testų rinkiniais arba Nanocolor Potassium mėgintuvėliniais testais specialiems prietaisams - kompaktiniam fotometrui PF-12 ir fotometrui “Nanocolor 500D”.

Plačiau

Fosfatų nustatymas dirvožemyje.

Judrieji fosforo junginiai dirvožemyje dažniausiai yra kalcio, magnio junginių pavidalu, lengvai tirpstančių silpnos koncentracijos rūgštyse. Jų kiekis gali keistis tręšiant dirvožemį fosfatinėmis trąšomis.

Fosfato jonų koncentraciją dirvožemio rūgščioje vandens ištraukoje galima nustatyti su “Macherey – Nagel” kompanijos siūlomais spalviniais indikatoriais (popieriaus juostelėmis, strypeliais ir reagentais) pagal kolorimetrine skalę, Visocolor kolorimetriniais testų rinkiniais arba Nanocolor Phosphate mėgintuvėliniais ir standartiniais testais specialiems prietaisams - kompaktiniam fotometrui PF-12 ir fotometrui “Nanocolor 500D”.

Plačiau

Amoniako ir jo junginių nustatymas dirvožemyje.

Gamtoje amoniakas susidaro yrant augalinės ir gyvūninės kilmės organinei medžiagai. Be to, dideli kiekiai amoniako gali susidaryti tręšiant dirvožemį azotinėmis trąšomis.

Amoniako jonų koncentraciją dirvožemio vandens ištraukoje galima nustatyti su “Macherey – Nagel” kompanijos siūlomais spalviniais indikatoriais (popieriaus juostelėmis) pagal kolorimetrine skalę, Visocolor kolorimetriniais testų rinkiniais arba Nanocolor Ammonium mėgintuvėliniais ir standartiniais testais specialiems prietaisams - kompaktiniam fotometrui PF-12 ir fotometrui “Nanocolor 500D”.

Plačiau

Nitratų nustatymas dirvožemyje.

Gamtoje nitratai susidaro yrant augalinės ir gyvūninės kilmės organinei medžiagai. Be to, dideli kiekiai nitratų gali susidaryti tręšiant dirvožemį azotinėmis trąšomis.

Nitrato jonų koncentraciją dirvožemio vandens ištraukoje galima nustatyti su spalviniais indikatoriais (popieriaus juostelėmis) pagal kolorimetrine skalę, Visocolor kolorimetriniais testų rinkiniais arba Nanocolor Nitrate mėgintuvėliniais ir standartiniais testais specialiems prietaisams - kompaktiniam fotometrui PF-12 ir fotometrui “Nanocolor 500D” .

Plačiau

Dirvožemio mėginio paėmimas – tirpalo (vandens suspensijos, ištraukos) paruošimui analizei.

Dirvožemio rūgštingumui (pH) nustatyti 10 - 20 g (apie desertinį šaukštą) oro sausumo, maždaug vienodos frakcinės sudėties dirvožemio (geriau persijoto per sietą su 1 mm diametro akutėmis ir atsverto techninėmis svarstyklėmis), suberti į 100 – 200 ml talpos kolbą, pripilti šviežiai atvirinto ir ataušinto be kontakto su oru distiliuoto vandens (be CO2, kurio pH lygus 6,6 – 6,8). Kolbą sandariai užkimšti švariu kaučukiniu kamščiu, 5 min. kratyti (purtyti) ir nustatyti vandens suspensijos pH, įmerkiant indikatoriaus popierėlį.

Plačiau

Dirvožemio rūgštingumo (pH) nustatymas

Dirvožemio rūgštingumas – tai dirvožemio gebėjimas neutralizuoti šarminius ir parūgštinti neutraliosios reakcijos druskų tirpalus bei vandenį. Dirvožemio rūgštingumą apibūdina jo pH (nuo 1 iki 14 skalė): pH 1–6 žymi rūgščią, pH 8–14 šarminę terpes, o pH 7 laikomas neutraliu.

Plačiau

Testai – pigus ir patikimas būdas buitinėmis sąlygomis ištirti vandens kokybę bei nustatyti nitratų kiekį daržovėse bei vaisiuose ir nuspręsti, ar šie produktai tinkami naudoti mitybai.

nitratai
Nitratų ir nitritų testai – indikatorinės juostelės su nitratams ir nitritams jautriais langeliais, kuriuos šie junginiai nudažo raudona spalva. Kuo vandenyje, daržovėse ar vaisiuose daugiau nitratų, tuo labiau langeliai parausta. Pakitusi spalva sulyginama su etalonine spalvine skale ir taip nustatomas nitratų kiekis. Nitratų kiekio nustatymo ribos - nuo 10 iki 500 mg/litre, nitritų kiekio nustatymo ribos – nuo 1 iki 80 mg/litre.

Nitratų ir Nitritų testus galite įsigyti mūsų įmonėje, norėdami užsakyti prekes ar gauti papildomos informacijos, prašome kreiptis į mūsų vadybininkus.

 

Kas yra pH ?

pH (vandenilio potencialas) – vandenilio jonų (H+) koncentracijos tirpale matas, parodantis tirpalo rūgštingumą ar šarmingumą. Žymėjime raidė p kilusi iš vokiško žodžio Potenz, reiškiančio koncentracijos dydį, o raidė H reiškia vandenilio jonus.

„pH“ reikšmė yra nuo 0 iki 14, kur pH mažiau už 7 - rūgštiniams tirpalams, pH lygus 7 - neutraliems tirpalams ir pH daugiau už 7 - šarminiams tirpalams.

Formulė, pagal kurią apskaičiuojamas pH:

ph

kur [H+] reiškia vandenilio jonų koncentraciją, matuojamą moliais litre.

Elektrocheminis pH matavimo metodas apima priemones, kurios remiasi cheminiu vandenilio jono aktyvumu išreiškiamu elektrinio signalo stiprumu milivoltais ir skirtumo su elektrodo viduje esančiu vadinaamu vienetiniu elektrodu -potenciometrinis metodas.

Vienas labiausiai paplitusių metodų matuojant pH, yra pH matavimas kombinuotu elektrodu su stiklo membrana bei tarp jų nešančia medžiaga sočiuoju tirpalu – elektrolitu. Dažniausiai tai trijų arba keturių molių sotumo kalio chloridas, argentalinėje sistemoje – sidarbo chloridas,bevandeniams tirpalams matuoti – etanolis su ličio chlorido jaonais.

Stiklinė membrana kombinuotame elektrode matuoja potencialų skirtumą, kuris parpodo vandenilio jonų mainus tarp matuojamo tirpalo ir stiklinės elektrodo membranos. Elektrodo jautrumas mažas, todėl tam naudojamas aukštos įėjimo varžos matavimo prietaisas, kuris prima iš elektrodo silpną signalą, jį sustiprina ir signalas atvaizduojamas skaitimeninu būdu.

Kalibravimas

Ph elektrodas kalibruojamas su standartais, kur pH reikšmės jau žinomos. Tai labai stabilūs tirpalai . Šis kalibravimas atliekama per du taškus – tai yra elektrodas įmerkiamas į neutralų ir į antrą buferinį rūgštinį tirpalą arba šarminį priklausomai kokiame pH intervale bus matuojami mėginiai.

Iš esmės kalibravimas- tai potenciometrinio signalo intervalo mV suderinimas su pH matavimo vienetais. Tarp jų matavimo prietaisas brėžia tiesę kaip funkcinį ryšį tarp signalo ir pH vienetų ir tai išreiškiamas kaip rezultatas mV /pH vienetui arba procentinis tiesės nuolydis. Tokiu būdu sprendžiama apie pH elektrodo būklę.

Kalibravimo nuolydžio tiesė ir jos poslinkis kalibruojanr pH elektrodą.

kalibravimas

pH vandenilinis rodiklis, dydis nusakantis vandenilio jonų aktyvumą H+ (praskiestuose tirpaluose - koncentracija cH+ ). Skaitine reikšme lygus vandenio jonų neigiamam dešimtainiam logaritmui: pH=-lg[aH+]=-lg[cH+].

PH elektrodų tikslumas būna 0,1 mV ir daugiau, taip pat buferinių tirpalų tikslumas ± 0,02pH , kas ir sudaro bendrą matavimo tikslumą.