Vainesa

Indikatoriniai popierėliai ir testai

Indikatoriniai popierėliai ir testai

INDIKATORINIAI POPIERĖLIAI IR TESTAI

MACHEREY–NAGEL jau daug metų gamina testus ir specialius popierėlius, kuriais atliekami greiti vandens, dirvožemio ir kiti tyrimai.
Šiais testais ir popierėliais gali naudotis įvairios gamybinės ir tiriamosios laboratorijos.
Šiame pranešime pateikti indikatoriniai popierėliai bei testai skirti vandens analizei (nutekamojo, geriamojo ir pan.).

pH popierėliai

pH popierėliai

indikatorinis popierius
Indikatorinis popierius PEHANON® skirtas matuoti pH spalvotuose tirpaluose.

Tai indikatorinis popierius, kur indikatoriaus ir spalvinės skalės yra kartu. Šiais popierėliais atliekama greita ir tiksli analizė. pH reikšmės yra nurodytos ant juostelės. Juostelė įmerkiama į tirpalą 3 sekundėms, kad sušlaptų indikatorinės zonos. Indikatorinė zona (nenuspalvintos juostelės dalys) pakeičia spalvą, kuri sulyginama su spalvine skale ir nustatomas tirpalo pH.

PEHANON ® sritis Gradacija Katalogo Nr.
pH 1 – 12 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 904 01
pH 0 – 1,8 0 – 0,3 – 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,5 – 1,8 904 11
pH 1,0 – 2,8 1,0 – 1,3 – 1,6 – 1,8 – 2,0 – 2,2 – 2,5 – 2,8 904 12
pH 1,8 – 3,8 1,8 – 2,1 – 2,4 – 2,7 – 3,0 – 3,2 – 3,5 – 3,8 904 12
pH 2,8 – 4,6 2,8 – 3,1 – 3,4 – 3,6 – 3,8 – 4,0 – 4,3 – 4,6 904 14
pH 3,8 – 5,5 3,8 – 4,0 – 4,2 – 4,4 – 4,6 – 4,9 – 5,2 – 5,5 904 15
pH 4,0 – 9,0 4,0 – 4,5 – 5,0 – 5,5 – 6,0 – 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5 – 9,0 904 24
pH 5,2 – 6,8 5,2 – 5,5 – 5,7 – 5,9 – 6,1 – 6,3 – 6,5 – 6,8 904 16
pH 6,0 – 8,1 6,0 – 6,3 – 6,6 – 6,9 – 7,2 – 7,8 – 8,1 904 17
pH 7,2 – 8,8 7,2 – 7,4 – 7,6 – 7,8 – 8,0 – 8,2 – 8,5 – 8,8 904 19
pH 8,0 – 9,7 8,0 – 8,2 – 8,4 – 8,6 – 8,8 – 9,1 – 9,4 – 9,7 904 20
pH 9,5 – 12,0 9,5 – 10,0 – 10,5 – 11,0 – 11,5 – 12,0 904 21
pH 10,5 – 13 10,5 – 11,0 – 11,5 – 12,0 – 12,5 – 13,0 904 22
pH 12 – 14,0 12,0 – 12,5 – 13,0 – 13,5 – 14,0 904 23
Plastikinė dėžutė su 200 (11 x 100 mm) juostelių.

Indikatorinis popierius pH – Fix

Indikatorinis popierius pH – Fix

Rekomenduojamas pH matavimams silpnai buferiniuose arba stipriai šarminiuose tirpaluose pH – Fix indikatorinės juostelės yra skirtos greitam pH nustatymui vandeniniuose bandiniuose. Taip pat jos gali būti naudojamos pH kontroliavimui analizės metu. pH gali būti matojamas ir nebuferiniuose tirpaluose, tik juostelė tirpale turi būti palikta tol, kol visiškai įvyks spalvinė reakcija. Testo pavyzdys neužteršiamas dažais ir tirpalas gali būti naudojamas tolimesniems tyrimams. Spalvos nesusilieja ir nesubėga. Juostelės yra plastikinės, todėl nesudrėksta ir tiriamas tirpalas nepaklius ant pirštų.

pH – Fix sritis Gradacija Katalogo Nr.
pH 0 – 14 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 –13 – 14 921 10
pH 0,0 – 6,0 0 – 0,5 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,5 – 5,0 – 5,5 – 6,0 921 15
pH 2,0 – 9,0 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,5 – 5,0 – 5,5 – 6,0 – 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5 – 9,0 921 18
pH 4,5 – 10,0 4,5 – 5,0 –5,5 – 6,0 – 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5 – 9,0 – 9,5 – 10,0 921 20
pH 6,0 – 10,0 6,0 – 6,4 – 6,7 – 7,0 – 7,3 – 7,6 – 7,9 – 8,2 – 8,4 – 8,6 – 8,8 – 9,1 – 9,5 – 10,0 921 22
pH 7,0 – 14,0 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5 – 9,0 – 9,,5 – 10,0 – 10,5 – 11,0 – 11,5 – 12,0 – 12,5 – 13,0 – 13,5 – 14,0 921 25
pH 0,3 – 2,3 0,3 – 0,7 – 1,0 – 1,3 – 1,6 – 1,9 – 2,3 921 80
pH 1,7 – 3,8 1,7 – 2,0 – 2,3 – 2,6 – 2,9 – 3,2 – 3,5 – 3,8 921 90
pH 3,6 – 6,1 3,6 – 4,1 – 4,4 – 4,7 – 5,0 – 5,3 – 5,6 – 6,1 921 30
pH 5,1 – 7,2 5,1 – 5,4 – 5,7 – 6,0 – 6,3 – 6,6 – 6,9 – 7,2 921 40
pH 6,0 – 7,7 6,0 – 6,4 – 6,7 – 7,0 – 7,3 – 7,7 921 50
pH 7,5 – 9,5 7,5 – 7,9 – 8,2 – 8,4 – 8,6 – 8,9 – 9,1 – 9,5 921 60
pH 7,9 – 9,8 7,9 – 8,3 – 8,6 – 8,9 – 9,1 – 9,4 – 9,8 921 70
Dėžutė su 100 ( 6 x 85 mm)juostelių.

Testiniai popierėliai kokybinei analizei

Testiniai popierėliai kokybinei analizei

Testo popierėliai skirti kokybiniam jonų ir cheminių medžiagų aptikimui

Nustatoma medžiaga Testo popierėlis Pakuotė Katalogo Nr.
Šarminė fosfatazė piene PHOSPHATESMO MI 50 juostelių 10 x 95 mm 906 12
Aliuminio jonai (Al3+) ALUMINIUM testo popierius 100 juostelių 20 x 70 mm 907 21
Amonis, amonio jonai (NH3, NH4+) AMMONIUM testo popierius 200 juostelių 20 x 70 mm 907 22
Stibio jonai (Sb3+) ANTIMONY testo popierius 200 juostelių 20 x 70 mm 907 23
Arsenas, arsinas (As, AsH3) ARSENIC testo popierius =
gyvsidabrio bromido popierius
200 juostelių 20 x 70 mm 907 62
Bismuto jonai (Bi3+) BISMUTH testo popierius 200 juostelių 20 x 70 mm 907 33
Kraujo žymė (peroksidazė) PEROXTESMO KM 25 juostelių 15 x 30 mm 906 05
Boro rūgštis, boratai (H3BO3, BO33-) 200 juostelių 20 x 70 mm 907 47
Chloras, laisvi halogenai CHLORTESMO kalio jodido
krakmolinis popierius
200 juostelių 20 x 70 mm 906 03
Chromas, chromatai (Cr(VI), CrO42-) CHROMIUM testo popierius 200 juostelių 20 x 70 mm 907 24
Kobalto jonai (Co2+) COBALT testo popierius 100 juostelių 20 x 70 mm 907 28
Varis, vario jonai (Cu, Cu+, Cu2+) CUPROTESMO 40 juostelių 40 x 25 mm 906 01
Vario (II) jonai (Cu2+) COPPER testo popierius 200 juostelių 20 x 70 mm 906 29
Cianidai, ciano vandenilio rūgštis CYANTESMO 5 m ilgio ritė 906 04
Fluoridai, vandenilio fluoridas (F-, H2F2) FLUORIDE testo popierius 200 juostelių 20 x 70 mm 907 50
Halogenai, ypač laisvas chloras CHLORTESMO 200 juostelių 20 x 70 mm 906 03
Ciano vandenilio rūgštis, cianidai CYANTESMO 5 m ilgio ritė 906 04
Vandenilio sulfidas (H2S),
sulfido jonai (S2-)
Švino acetato popierius 5 m ilgio ritė 907 44
papildoma pakuotė su 3 ritėm 907 45
bukletas su 100 juostelių 20 x 70 mm 907 46
Geležies (II) jonai ( Fe2+) Dipiridilo popierius 200 juostelių 20 x 70 mm 907 25
Geležies jonai (Fe2+, Fe3+) IRON testo popierius 100 juostelių 20 x 70 mm 907 26
Švinas, švino jonai (Pb, Pb2+) PLUMBTESMO 40 juostelių 40 x 25 mm 906 02
Mastitas Tešmens testo popierėliai 20 juostelių 907 48
Nikelio (II) jonai (Ni2+) NICKELtesto popierius 200 juostelių 20 x 70 mm 907 30
Nitratai ir nitritai (NO3-, NO2-) NITRATESMO 5 m ilgio ritė 906 11
Nitritų jonai (NO2-),
nitritinė rūgštis (HNO2),
ozonas (O3)
Kalio jodido krakmolinis popierius MN 816 N
(normalaus jautrumo)
5 m ilgio ritė 907 54
papildoma pakuotė su 3 ritėm 907 55
bukletas su 100 juostelių 20 x 70 mm 907 56
Kalio jodido krakmolinis popierius MN 260 HE (didelio jautrumo) 200 juostelių 20 x 70 mm 907 57
Kalio jodido krakmolinis popierius MN 616 T (taškiniam testui) 200 juostelių 20 x 70 mm 907 58
Alyva vandenyje ir dirvožemyje OIL testo popierius 100 juostelių 20 x 70 mm 907 60
Alyva, sluoksnio storis alyvos skirtuvuose AQUATEC testo popierius 100 juostelių 10 x 200 mm 907 42
Peroksidazė maisto produktuose PEROXTESMO KO 100 juostelių 15 x 15 mm 906 06
Kalio jonai (K+) POTASSIUM trsto popierius 200 juostelių 20 x 70 mm 907 27
Baltymų liekanos INDIPRO 60 juostelių 10 x 95 mm 907 65
Sulfitų jonai, SO2 Kalio jodido krakmolinis popierius 5 m ilgio ritė 907 53
Sieros dioksidas (SO2), sulfitų jonai SULPHITE testo popierius 100 juostelių 20 x 70 mm 907 63
Sidabro jonai (Ag+) SILVER testo popierius 200 juostelių 20 x 70 mm 907 32
Rūgštinė fosfatazė PHOSPHATESMO KM 25 juostelių 15 x 30 mm 906 07
Konversijos pabaigos taškas 200 juostelių 20 x 70 mm 907 51
Vanduo kuro talpyklose AQUATECtesto popierius 100 juostelių 10 x 200 mm 907 42
Vanduo organiniuose tirpikliuose WATESMO 5 m ilgio ritė 906 09
Vanduo svieste WATOR 50 juostelių 78 x 40 mm 906 10
Cirkonio jonai (Zr4+) ZIRKONIUM testo popierius 100 juostelių 20 x 70 mm 907 21

ALUMINIUM testo popierius (907 21)
Esant aliuminio jonam (Al3+) geltonas testo popierius nusidažo ryškiai raudonais taškeliais. Fe, Zn, Cu ir Mn buvimas tirpale trukdo aliuminio nustatymui.
Jautrumo riba: 10 mg/l Al3+

AMMONIUM testo popierius (907 22)
Šis testo popierius yra skirtas amonio jonų aptikimui. Esant amonio jonų baltas popierius nusidažo rudai geltona spalva.
Jautrumo riba: 10 mg/l NH4+

ANTIMONY testo popierius (907 23)
Esant stibio jonams [Sb(III)] geltonas testo popierius nusidažo oranžiniai – raudonais taškais. Penkiavalentis stibis, t. y. Sb(V) su metaliniu magniu turi būti redukuotas iki Sb(III).
Jautrumo riba: 5 mg/l Sb3+

AQUATEC testo juostelės (907 42)
Testo popierius skirtas aptiktų vandenį kuro talpyklose arba nustatyti alyvos sluoksnio storį atskirtuvuose.
Juostelę sudaro padengta 0,2 mm storio poliesterio plėvele. Vienoje pusėje padengta 10 x 200 mm tamsiai mėlynu, vandenyje tirpiu sluoksniu, kuris netirpsta alyvoje ar kure.

BISMUTH testo popierius (907 33)
Esant bismuto jonams (Bi3+) blyškiai geltonas popierius nusidažo oranžiniai – raudonais taškais.
Jautrumo riba: 60 mg/l Bi3+
Jautrumas sumažėja esant azoto rūgščiai. Tiriamam tirpale turi būti ne daugiau nei 2 – procentai HNO3.

CHLORTESMO (906 03)
Šis testo popierius skirtas kokybiniam laisvų halogenidų nustatymui (chloro, bromo, jodo). Jei tirpale yra šių jonų, geltona juostelė nusidažo mėlyna spalva.
Jautrumo riba: 1 mg/l chloro

CHROMIUM testo popierius (907 24)
Tirpale esant chromui baltas testo popierius nusidažo violetiniais taškais. Chromo jonai lengvai gali būti paverčiami chromatasi. Trukdančios gyvsidabrio druskos yra lengvai suardomos.
Jautrumo riba: 2 mg/l Cr3+ atitinka 5 mg/l CrO42-

COBALT testo popierius (907 28)
Esant kobalto jonams (Co2+) baltas popierius nusidažo mėlynai.
Jautrumo riba: 25 mg/l Co2+

COPPER testo popierius (907 29)
Esant vario jonams baltas popierius nusidažo žaliais taškais.
Jautrumo riba: 20 mg/l Cu2+

CUPROTESMO (906 01)
Šis popierius rekomenduojamas vario ir vario druskų nustatymams metalo paviršiuose, pelenuose, metalo angose, kriminalistinių pėdsakų tyrimuose (šaudmenyse), bei vario ir vario pesticidų nustatymas ant vaisių bei daržovių.
Esant vario ar vario druskų geltonai - -baltas popierius nusidažo rožine arba purpuriniai raudona spalva.
Jautrumo riba: 0.05 μg Cu esant ant paviršių metaliniam Cu arba Cu druskoms, 3 – mg/l Cu jonų

DIPYRIDYL popierius (907 25)
Impregnuotas α,α’ – dipiridilu (= 2,2’ – bipiridilu), popierius reaguoja, kai mineralinių rūgščių tirpaluose yra Fe2+ jonų, sudaro labai tvirtą, tamsiai raudonos spalvos kompleksą.
Jautrumo riba: 2 mg/l Fe2+

FLUORIDE testo popierius (907 50)
Šis popierius skirtas fluoro jonų aptikimui. Rožiniai raudonas popierius tampa geltonai baltas, jei yra fluorido jonų tirpale parūgštintam HCl.
Jautrumo riba: 20 mg/l F-

INDIPRO (907 65)
Greitas testas skirtas baltymų nustatymui ant darbinio paviršiaus maisto pramonėje.
Patrynus drėgną popierėlį į tiriamą paviršių ant testo plokštelės užpilkite spalvinio reagento. Esant baltymų liekanos geltonas popierėlis nusidažys žaliai. Paviršių reikia nuvalyti.
Jautrumo riba: 50 μg BSA (bovine serum albuman – gyvuliŲ serumas albuminas) sukelia spalvos pasikeitimą į žalią
Pakuotė: 60 testo juostelių ir 2 reagentai.

IRON testo popierius (907 26)
Šis testo popierius yra skirtas greitam geležies jonų nustatymui (Fe2+ ir Fe3+). Šie jonai geltonai baltame fone nudažo rudai raudonus taškus.
Jautrumo riba: 10 mg/l Fe2+ ar Fe3+

LEAD ACETATE popierius (907 44)
Švino acetato popierius tai filtrinis popierius impregnuotas švino acetatu. Esant H2S (vandenilio sulfido) baltas popierius nusidažo rusvai juoda spalva. Švino acetatas reaguodamas su H2S suformuoja juodą švino sulfidą. Esant mažoms H2S koncentracijoms spalva pakinta tik į rudą.
Jautrumo riba: 1 lašas 5 mg/l sulfido (S2-) tirpalo nuspalvina rudą vos pastebimą žiedą.

NICKEL testo popierius (907 30)
Esant nikelio (Ni2+) jonams baltas testo popierius nusidažo raudonai.
Jautrumo riba: 10 mg/l Ni2+
Pastaba: Nikelio nustatymui lydiniuose naudokite 1 lašą 3 % azoto rūgšties paviršiaus nuriebalinimui. Po 1 minutės sugerkite skystį testo popierium. Esant nikeliui spalva pakis į raudoną.
Jautrumo riba: 0.5 % Ni

NITRATESMO (906 11)
Tai indikatorinis popierius, kuriuo galima nustatyti nitratus ir nitritus.
Baltas NITRATESMO testo popierius reaguoja:
1. kai panardinate į 5 mol/l druskos rūgštį, jei yra nitritų: spalva pakinta į citrininę geltoną.
2. kai įmerkiate į 96 % sieros rūgštį
a) iš baltos į raudoną, kai yra tik nitratai arba didelis kiekis nitratų su trupučiu nitritų,
b) iš baltos į oranžinei raudoną, kai yra mažas kiekis nitratų su dideliu kiekiu nitritų.
Jautrumo riba: 10 mg/l nitratų (NO3-), 5 mg/l nitritų (NO2-)

PEROXTESMO MI (906 27)
Testinis popierius skirtas peroksidazės nustatymui piene.
Baltas popierius nusidažo tamsiai mėlyna spalva esant laktoperoksidazės fermentams.
Jautrumo riba: 3 % neapdirbto pieno kaitintame piene
Pakuotė: dėžutė su 100 vnt. popierėlių 15 x 15 mm

Phosphatesmo MI (906 12)
Testo juostelės skirtos nustatyti šarminei fosfatazei piene. Tinka tikrinti ar gerai atlikta pasterizacija
Įmerkite juostelę į pieną ir po to inkubuokite 36 ºC temperatūroje. Spavos pasikeitimas iš baltos į geltoną rodo, kad pienas yra neapdirbtas arba nepasterizuotas. Jei spalva nepakinta – pasterizacija atlikta gerai.
Jautrumo riba: 0,5 % neapdirbto pieno gali būti aptikta pasterizuotame piene.
Pakuotė: dėžutė su 50 juostelių 10 x 95 mm.
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje (+2 iki +8 ºC)

SULPHIDE testo popierius (907 61)
Esant H2S arba sulfido jonams šis testo popierius nusidažo rudai – juoda spalva.
Jautrumo riba: 1 lašas 5 mg/l sulfido (S2-) tirpalo nuspalvina rudą vos pastebimą žiedą

SULPHITE testo popierius (907 61)
Šis testas skirtas greitam sulfitų ir sieros dioksidų aptikimui. Baltas popierius tampa pilku po to plytinės raudonos spalvos.
Popierius nereaguoja su sulfitais rūgštiniuose tirpluose. Jie turi būti neutralizuojami su kietu natrio acetatu.
Jautrumo riba: 10 mg/l Na2SO3


Testiniai popierėliai pusiau kiekybinei analizei

Testiniai popierėliai pusiau kiekybinei analizei

QUANTOFIX® testo popierėliai skirti pusiau kiekybinei analizei

Tipas Gradacija Spalvos pasikeitimas Katalogo Nr.
QUANTOFIX® Aliuminis¹) 0-5-20-50-200-500 mg/l Al3+ Iš rožinės į raudoną 913 07
QUANTOFIX® Amonis ¹) 0-10-25-50-100-200-400 mg/l NH4+ Iš geltonos į oranžinę 913 15
QUANTOFIX® Arsenas ¹) 0-0,05-0,1-0,5-1,0-1,7-3,0 mg/l As3+5+ Iš baltos į geltonai rudą 913 32
QUANTOFIX® Ascorbo rūgštis 0-50-100-200-300-500-1000-2000 mg/l vitamino C Iš geltonos į žaliai mėlyną 913 14
QUANTOFIX® Kalcis ¹) 0-10-25-50-100 mg/l Ca2+ Iš geltonos į raudoną 913 24 ²)
QUANTOFIX® Karbonatų kietumas 0-3-6-10-15-20 ºd Iš šviesiai žalios į mėlyną 913 23
QUANTOFIX® Chloridas 0-500-1000-1500-2000-≥3000 mg/l Cl- Iš rudos į geltoną 913 21
QUANTOFIX® Chloras ¹) 0-1-3-10-30-100 mg/l Cl2 Iš baltos į raudonai violetinę 913 17
QUANTOFIX® Chromatas ¹) 0-3-10-30-100 mg/l CrO42- Iš baltos į violetinę 913 01
QUANTOFIX® Kobaltas 0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/l Co2+ Iš baltos į žaliai mėlyną 913 03
QUANTOFIX® Varis 0-10-30-100-300- mg/l Cu +/2+ Iš baltos į raudonai violetinę 913 04
QUANTOFIX® Cianidas ¹) 0-1-3-10-30 mg/l CN- Iš baltos į raudonai violetinę 913 18
QUANTOFIX® Formaldehidas ¹) 0-10-20-40-60-100-200 mg/l HCHO Iš smėlio į mėlynai violetinę 913 28
QUANTOFIX® Geležis 1000 ¹) 0-5-20-50-100-250-500-1000 mg/l Fe2+/3+ Iš baltos į tamsiai raudoną 913 02
QUANTOFIX® Geležis 100 ¹) 0-2-5-10-25-50-100 mg/l Fe2+/3+ Iš baltos į mėlynai violetinę 913 08
QUANTOFIX® Molibdenas ¹) 0-5-20-50-100-250 mg/l Mo6+ Iš baltos į žalią 913 25
QUANTOFIX® Nikelis 0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/l Ni2+ Iš baltos į šviesiai raudoną 913 05
QUANTOFIX® Nitratai/Nitritai 0-10-25-50-100-250-500 mg/l NO3- Iš baltos į raudonai violetinę 913 13
0-1-5-10-20-40-80 mg/l NO2-
QUANTOFIX® Nitritai 0-1-5-10-20-40-80 mg/l NO2- Iš baltos į raudonai violetinę 913 11
QUANTOFIX<® Nitritai 3000 0-0,1-0,3-0,6-1-2-3 g/l NO2- Iš geltonos į raudoną 913 22
QUANTOFIX®Peroksidas 100 0-1-3-10-30-100 mg/l H2O2 Iš baltos į mėlyną 913 12
QUANTOFIX® Peroksidas 25 0-0,5-2-5-10-25 mg/l H2O2 Iš baltos į mėlyną 913 19
QUANTOFIX® Fosfatai ¹) 0-3-10-25-50-100 mg/l PO43- Iš baltos į mėlynai žalią 913 20
QUANTOFIX® Kalis ¹) 0-200-400-700-1000-1500 mg/l K+ Iš geltonos į oranžinę 913 16
QUANTOFIX® Sulfatai <200->400->800->1200->1600 mg/l SO42- Iš raudonos į geltoną 913 29
QUANTOFIX® Sulfitai 0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/l SO32- Iš baltos į lašišos 913 06
QUANTOFIX® Alavas 0-10-25-50-100-250-500 mg/l Sn2+ Iš baltos į tamsiai mėlyną 913 09
QUANTOFIX® Cinkas ¹) 0-2-5-10-25-50-100 mg/l Zn2+ Iš oranžinės į raudoną 913 10
QUANTOFIX® Multistick akvariumui 0-5-10-15-20-25 ºd bendras kietumas Iš žalios į raudoną 913 26
0-3-6-10-15-20 ºd karbonatinis kietumas Iš šviesiai žalios į mėlyną 913 27 ³)
pH 6,4-6,8-7,2-7,6-8,0-8,4 Iš geltonos į raudoną

100 juostelių 6 x 95 mm.
1) Šios juostelės yra tiekiamos su visais reagentais reikalingais analizei.
2) Dėžutė su 60 juostelių.
3) Dėžutė su 25 juostelėmis.

QUANTOFIX® Aluminium (913 07)
Testo juostelės ir reagentai skirti pusiau kiekybiniam aliuminio nustatymui tirpaluose
Sritis: 5 – 500 mg/l Al3+

QUANTOFIX® Ammonium (913 15)
Testo juostelės ir reagentai skirti pusiau kiekybiniam amonio nustatymui tirpaluose
Sritis: 10 – 400 mg/l NH4+

QUANTOFIX® Arsenic 50 (913 32)
QUANTOFIX® Arsenic 10 (913 34)
Testo juostelės ir reagentai skirti pusiau kiekybiniam arseno nustatymui tirpaluose
Sritys:
QUANTOFIX® Arsenic 50: 0,05 – 3 mg/l As3+/5+
QUANTOFIX® Arsenic 10: 0,01 – 0,5 mg/l As3+/5+

QUANTOFIX® Ascorbic acid (913 14)
Testo juostelės skirtos pusiau kiekybiniam vitamino C nustatymui tirpaluose
Sritis: 50 – 2000 mg/l askorbo rūgšties

QUANTOFIX® Calcium (913 24)
Testo juostelės ir reagentai skirti pusiau kiekybiniam kalcio (Ca2+) nustatymui tirpaluose
Sritis: 10 – 100 mg/l Ca2+

QUANTOFIX® Carbonate hardness (913 23)
Testo juostelės skirtos pusiau kiekybiniam karbonatinio kietumo nustatymui
Sritis: 3 º - 20 ºd (atitinka 50 – 350 mg/l CaCO3)

QUANTOFIX® Chloride (913 21)
Testo juostelės skirtos pusiau kiekybiniam chloridų (Cl-) nustatymui tirpaluose
Sritis: 500 – 3000 mg/l Cl-

QUANTOFIX® Chlorine (913 17)
Testo juostelės ir reagentai skirti pusiau kiekybiniam laisvo chloro nustatymui tirpale
Sritis: 1 – 100 mg/l Cl2

QUANTOFIX® Chromate (913 01)
Testo juostelės ir reagentai skirti pusiau kiekybiniam chromatų jonų nustatymui tirpaluose
Sritis: 3 – 100 mg/l CrO42-

QUANTOFIX® Cobalt (913 03)
Testo juostelės skirtos pusiau kiekybiniam kobalto nustatymui tirpaluose
Sritis: 10 – 1000 mg/l Co2+

QUANTOFIX® Copper (913 04)
Testo juostelės skirtos pusiau kiekybiniam vario (Cu+/Cu2+) nustatymui tirpaluose
Sritis: 10 – 300 mg/l Cu+/Cu2+

QUANTOFIX® Cianide (913 18)
Testo juostelės ir reagentai skirti pusiau kiekybiniam cianidų nustatymui tirpaluose
Sritis: 1 – 30 mg/l CN-

QUANTOFIX® EDTA (913 35)
Testo juostelės skirtos pusiau kiekybiniam etilendiamintetraacto rūgšties (EDTA) nustatymui tirpaluose
Sritis: 100 – 400 mg/l EDTA

QUANTOFIX® Formaldehyde (913 28)
Testo juostelės ir reagentai skirti pusiau kiekybiniam formaldehidų nustatymui tirpaluose
Sritis: 10 – 200 mg/l HCHO

QUANTOFIX® Iron 1000 (913 02)
Testo juostelės ir reagentai skirti pusiau kiekybiniam geležies (Fe2+/Fe3+) nustatymui tirpaluose
Sritis: 5 – 1000 mg/l Fe2+/Fe3+

QUANTOFIX® Iron 100 (913 08)
Testo juostelės ir reagentai skirti pusiau kiekybiniam geležies (Fe2+/Fe3+) nustatymui tirpaluose
Sritis: 2 – 100 mg/l Fe2+/Fe3+

QUANTOFIX® Lubricheck (913 36)
Testo juostelės skirtos pusiau kiekybiniam tirpalų šarmingumo nustatymui
Sritis: 15 – 200 mmol/l KOH

QUANTOFIX® Molybdenum (913 25)
Testo juostelės ir reagentai skirti pusiau kiekybiniam molibdeno nustatymui
Sritis: 5 – 250 mg/l Mo6+

QUANTOFIX® Nickel (913 05)
Testo juostelės skirtos pusiau kiekybiniam nikelio (Ni2+) nustatymui tirpaluose
Sritis: 10 – 1000 mg/l Ni2+

QUANTOFIX® Nitrate/Nitrite (913 13)
Testo juostelės skirtos pusiau kiekybiniam nitratų ir nitritų nustatymui tirpaluose
Sritis: 10 – 500 mg/l NO3-, 1 – 80 mg/l NO2-

QUANTOFIX® Nitrite (913 11)
Testo juostelės skirtos pusiau kiekybiniam nitritų nustatymui tirpaluose
Sritis: 1 – 80 mg/l NO2-

QUANTOFIX® Nitrite 3000 (913 22)
Testo juostelės skirtos pusiau kiekybiniam didelių koncentracijų nitritų nustatymui tirpaluose
Sritis: 0,1 – 3 mg/l NO2-

QUANTOFIX® Peroxide 1000 (913 33)
QUANTOFIX® Peroxide 100 (913 12)
QUANTOFIX® Peroxide 25 (913 19)
Testo juostelės skirtos pusiau kiekybiniam vandenilio peroksido (H2O2) nustatymui tirpaluose
Sritys:
QUANTOFIX® Peroxide 1000: 50 – 1000 mg/l H2O2
QUANTOFIX® Peroxide 100: 1 – 100 mg/l H2O2
QUANTOFIX® Peroxide 25: 0,5 – 25 mg/l H2O2

QUANTOFIX® Phosphate (913 20)
Testo juostelės ir reagentai skirti pusiau kiekybiniam orto – fosfatų (PO43-) nustatymui tirpaluose
Sritis: 3 – 100 mg/l PO43-

QUANTOFIX® Potassium (913 16)
Testo juostelės ir reagentai skirti pusiau kiekybiniam kalio (K+) nustatymui tirpaluose
Sritis: 200 – 1500 mg/l K+

QUANTOFIX® QUAT (913 37)
Testo juostelės skirtos pusiau kiekybiniam keturnarių amonio junginių (QUATS) nustatymui tirpaluose, t. y. dezinfekcijos priemonėse.
Sritis: 10 – 1000 mg/l Benzalkonio chlorido

QUANTOFIX® Sulphate (913 29)
Testo juostelės skirtos pusiau kiekybiniam sulfatų nustatymui tirpaluose
Sritis: 200 – 1600 mg/l SO42-

QUANTOFIX® Sulphite (913 06)
Testo juostelės skirtos pusiau kiekybiniam sulfitų nustatymui tirpaluose
Sritis: 10 – 1000 mg/l SO32-

QUANTOFIX® Tin (913 09)
Testo juostelės skirtos pusiau kiekybiniam alavo (II) – jonų nustatymui tirpaluose
Sritis: 10 – 500 mg/l Sn2+

QUANTOFIX® Zinc (913 10)
Testo juostelės ir reagentai skirti pusiau kiekybiniam cinko (Zn2+) nustatymui tirpaluose
Sritis: 2 – 100 mg/l Zn2+

QUANTOFIX® Akvariumams (913 26 / 913 27)
Testo juostelės skirtos bendro kietumo (Ca2+, Mg2+), karbonatinio kietumo (HCO3-, CO32-) ir pH verčių nustatymui akvariumų vandenyje
Sritys:
Bendras kietumas: 5 º - 25 ºd
Karbonatinis kietumas: 3 º - 20 ºd
pH vertė: 6,4 – 8,4

Kiti testiniai popierėliai pusiau kiekybinei analizei

 

Testo popierėliai / Testo juostelės Nustatymai Gradacija Pakuotė Katalogo numeris
Ag – Fix testo popierius Sidabro 0 – 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 10 g/l Ag+ 5 m ilgio ruletė 907 40
Ag – Fix testo juostelės Sidabro ir pH 0 – 0.5 – 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 10 g/l Ag+/ pH 4 – 5 – 6 – 7 – 8 Dėžutė su 100 vnt.6 x 95 mm juostelių 907 41
Aquadur® Vandens kietumo <3, >5, >10, >15, >20, >25 ºd Dėžutė su 100 vnt.6 x 95 mm juostelių 912 01
Aquadur® Vandens kietumo <3, >4, >7, >14, >21 ºd Dėžutė su 100 vnt.6 x 95 mm juostelių 912 20
Chloro testas Chloro 10 – 50 – 100 – 200 mg/l Cl2 5 m ilgio ruletė 907 09
Fluoridų testas Fluorido jonų 0 – 2 – 5 – 10 – 20 – 50 – 100 mg/l F- Dėžutė su 30 testo diskelių + reagentai 907 34
INDIQUAT QUATS Pagal užsakymą 5 m ilgio ruletė 90900-2
Drėgmės indikatorius Santykinio oro drėgnumo 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 % Skirtingos pakuotės 908 01
Ozono testo juostelės Ozono kiekio ore <90, 90 – 150, 150 – 210, >210 μg/m³ O3 Dėžutė su 12 vnt. 10 x 95 mm juostelių 907 36
Saltesmo 0 – 0.25 – 0.5 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 g/l NaCl Dėžutė su 30 testo diskelių 906 08
Baseino testai Laisvo chloroŠarmingumo pH 0 – 0.5 – 1 – 3 – 5 – 10 mg/l (ppm) Cl2
0 – 0.5 – 1 – 3 – 5 – 10 mg/l (ppm) CaCO3
6.4 – 6.8 – 7.2 – 7.6 – 8.4
Dėžutė su 50 vnt.6 x 95 mm juostelių 907 52

Ag – Fix testo juostelės (907 41)
Ag – Fix testo popierius (907 40)
Testo juostelės gradacija:
Sidabras: 0 – 0.5 – 1 – 2 – 3 – 5 – 7 10 g/l Ag+
pH: 4 – 5 – 6 – 7 – 8

Testo popieriaus gradacija:
Sidabras: 0 – 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 10 g/l Ag+
0 – 1/81/4 - 3/85/87/8 – 1 1/4

Spalvinė reakcija:
Sidabras: ochra → ruda
pH: geltona → mėlyna

Aquadur® testo juostelės (912 01 / 912 20)

Vandens kietumo nustatymui.

Gradacija: 0 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 ºd arba 0 – 4 – 7 – 14 – 21 ºd.
Spalvinė reakcija: žalia → raudona.
Pasikeitimo faktorius: 1 ºd = 1.25 ºe = 1.78 ºf = 0.178 mmol/l.
Clorine testo popierius (907 09)

Pusiau kiekybiniam 50 – 200 ppm chloro nustatymui.
Esant Cl2 baltas popierius nusidažo mėlynai violetine spalva..
Gradacija: 10 – 50 – 100 – 200 mg/l Cl2.
Pakuotė: 5m ilgio ruletė, plotis 10 mm.

Fluoride testo popierius (907 34)

Testo diskai ir reagentai skirti pusiau kiekybiniam fluorido jonų nustatymui.

Gradacija: 0 – 2 – 5 – 10 – 20 – 50 – 100 mg/l F-

Drėgmės indikatorius (908 01)

Indikatorius skirtas santykiniam oro drėgnumo nustatymui.

Testo popieriai baseinams (907 52)

Šie popierėliai skirti pusiau kiekybiniam laisvo chloro, šarmingumo ir pH verčių nustatymui baseinų vandenyje.

Parametras Sritis Spalvinė reakcija
Laisvas chloras 0.5 – 10 mg/l Cl2 Geltona → violetinė
Šarmingumas 80 – 240 mg/l CaCO3 Šviesiai žalia → tamsiai žalia
pH 6.4 – 8.4 Geltona → raudona

BioFix® testo juostelės ir testo popierėliai

Šie popierėliai skirti greitam mikrobų savybių ir metabolinių parametrų nustatymui

Pavadinimas Aprašymas Spalvos pasikeitimas esant teigiamam testui Pakuotė Katalogo numeris
BioFix® Oxidase Greitas baltymų citochromoksidazės nustatymas mikroorganizmuose Mėlynai violetinė 5.5 x 95 mm 960 001
BioFix® Indole Greitas indolo gamybos nustatymas Melsvai žalia 11 x 98 mm 960 002
BioFix® Aminopeptidase Greitas baltymų L-alanino aminopepsidazės nustatymas mikroorganizmuose Geltona 5.5 x 95 mm 960 003

Testų rinkiniai

Testų rinkiniai

VISOCOLOR® testų rinkiniai

Testų rinkiniai VISOCOLOR® alpha

lengva naudoti kaip ir indikatorinius popierėliu, didelis tikslumas, patogu naudoti, nėra pavojingų medžiagų

alpha testų rinkiniai su spalvine skale (principas: kolorimetrija)

alpha titravimo testų rinkinys

alpha titravimo testų rinkinys (principas: volumetrinė analizė su lašų skaičiavimu)

VISOCOLOR® komparatoriniai testų rinkiniai

VISOCOLOR® komparatoriniai testų rinkiniai

tvirtas ir patogus
principas: kolorimetrija

VISOCOLOR® titravimo testų rinkinys

VISOCOLOR® titravimo testų rinkinys

didelis tikslumas
principas: volumetrinė analizė su graduotu švirkštu

Testų rinkiniai VISOCOLOR® ECO


Testų rinkiniai VISOCOLOR® ECO

patogus naudoti, nėra nuodingų reagentų ir retai yra pavojingų medžiagų, tokių kaip (atskiestos) rūgštys / šarmai,
patikimas pritaikymas, lengvas pašalinimas, geras ekologinis suderinamumas

ECO testų rinkiniai su spalvine skale (principas: kolorimetrija)

ECO testų rinkiniai su spalvine skale

ECO titravimo testų rinkinys (principas: volumetrinė analizė su lašų skaičiavimu)

ECO titravimo testų rinkinys

VISOCOLOR® HE testų rinkiniai (principas: didelio jautrumo kolorimetrija)

didelis jautrumas, nepaprastai tikslūs

VISOCOLOR® reagentų lagaminai

VISOCOLOR® reagentų lagaminai

specialus derinys specialiems tyrimams, komplektuojami pagal kliento pageidavimus


 

Reagentų rinkiniai vandens analizei

VISOCOLOR® ECO reagentų lagaminas (931 001)

VISOCOLOR® ECO reagentų lagaminas (931 001)

Rinkinį sudarantys testai:

Amonis 0.2 – 3 mg/l NH4+
Karbonatinis kietumas 1 lašas = 1 ºd
Bendras kietumas 1 lašas = 1 ºd
Nitratai 4 – 120 mg/l NO3-
Nitritai 0.02 – 0.5 mg/l NO2-
pH 4.0 – 9.0
Fosfatai 0.2 – 5 mg/l P

VISOCOLOR® reagentų lagaminas (931 302)

VISOCOLOR® reagentų lagaminas (931 302)
Rinkinį sudarantys testai:

Šarmingumas (bendras) tikslumas 0.2 mmol/l arba 0.5 ºd
Amonis 0.2-3 mg/l NH4+
Bendras kietumas tikslumas 0.1 mmol/l arba 0.5 ºd
Nitritai 0.2-0.50 mg/l NO2-
Deguonis tikslumas 0.2 mg/l O2 (deguonies trūkumas)
pH 4.0-9.0
Fosfatai 0.2-5 mg/l P
Temperatūra –10 iki +60 ºC

Reagentų rinkinys dirvožemio analizei

VISOCOLOR® reagentų lagaminas (914 601)

VISOCOLOR® reagentų lagaminas (914 601)
Rinkinį sudarantys testai:

Fosfatai, Kalis, Amonis, Nitritai, Nitratai, pH, Dirvožemio struktūra

VISOCOLOR® testų rinkinių aprašymas